CAT nástroje

Co jsou CAT nástroje a k čemu slouží?

Zkratka CAT znamená Computer Assisted Translation (někdy Computer Aided Translation) a jedná se zjednodušeně řečeno o metodu překladu jazyka, při které překladatel k dosažení kvalitnějších a konzistentnějších výsledků využívá speciální počítačový software. Nutno říct, že uvedené tvrzení platí pouze v případě, kdy jsou tyto nástroje využívány správně a celý lokalizační projekt je veden korektním způsobem.

CAT nástroj obvykle umožňuje vytvoření a správu překladové paměti pro každou z jazykových kombinací a možnost překládat náročnější formáty souborů než pouze prostý text či MS Word. Mezi tyto náročnější formáty lze zařadit například formáty týkající se DTP (Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, QuarkXPress atp.), binární soubory/knihovny DLL prostředků Windows nebo rozličné texty ve formátu XML. Překladová paměť pak umožňuje uložit přeložený text pro pozdější použití, ať už v jiné části dokumentu či v jiném projektu, což obvykle vede ke zlepšení konzistence překladu a snižuje náklady pro zadavatele zakázky.

Podle typu zdrojového textu lze použitím CAT nástrojů ušetřit běžně kolem 30% nákladů na překlad a korekturu při zachování stejné úrovně kvality. Toto opět platí pouze při korektním využití všech takových nástrojů.

CAT nástroje mohou mimo jiné obsahovat další komponenty jako třeba správu terminologie, kontrolu kvality, ověřování gramaticky, kontrolu pravopisu či kompletní správu lokalizačního projektu.

Seznam nejběžnějších CAT nástrojů

Dnešní lokalizační trh nabízí poměrně slušnou řádku překladatelských CAT nástrojů. Vybírám nejznámější z nich:

  • SDL Trados
  • WordFast
  • Transit NXT
  • Atril Déjà Vu
  • Idiom WorldServer

Moje zkušenosti s CAT nástroji

Za svou překladatelskou kariéru jsem se setkal se všemi výše zmíněnými CAT nástroji včetně několika dalších – a to jak z pohledu překladatele, tak projektového manažera. V současné době pracuji nejčastěji s aplikacemi SDL Trados či Idiom Worldserver DesktopWorkbench. V závislosti na požadavcích u daného projektu jsem schopen se přizpůsobit i jiným nástrojům, za předpokladu, že mám k dispozici dostatek času na seznámení s jejich ovládáním.