Ceník

Mým rodným jazykem je čeština. Co se týče cenové politiky, vždy se snažím zachovat konkurenceschopnost, ale nikdy ne na úkor kvality. Ceny na této stránce naleznete v českých korunách. Po domluvě je možné účtovat také v jiné měně, ale nemohu zaručit, že v takovém případě zůstane cena stejná (vzhledem k výkyvům měnových kurzů, poplatkům a v neposlední řadě byrokracii v případě, že je plátce z jiné země než ČR).

Každopádně se vždy snažím vyjít vstříc, tudíž jsem otevřen diskuzi na téma výše ceny a to zejména u rozsáhlejších projektů či u dlouhodobější spolupráce i na menších projektech.

Překladatelské a lokalizační služby

Zjednodušeně lze říct, že překlad znamená jazykovou konverzi zdrojového textu z jednoho jazyka do druhého se zachováním stejného významu. Lokalizace je překlad ze zdrojového do cílového jazyka s adaptací obsahu na specifika cílové země či regionu. Vždy se snažím o dosažení maximální možné kvality výsledné práce, což vždy zahrnuje tento typ adaptace, jelikož to drtivá většina překladů jednoduše vyžaduje. Více informací můžete nalézt také v sekci Často kladené otázky.

K překladu využívám ve většině případů CAT nástroj SDL Trados a to především z důvodu dosažení maximální možné konzistence a kvality. Více informací o CAT nástrojích naleznete zde.

Níže naleznete ceny pro překlady z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

Typ práceZdrojový jazykCílový jazykCena za zdrojové slovoCena za normostránkuMěna
PřekladAngličtinaČeština4 Kč1200 KčCZK
PřekladČeštinaAngličtina6 Kč1800 KčCZK

Normostránka (NS) je definována jako 1 800 znaků včetně mezer (což v průměru odpovídá zhruba 280i slovům). Mějte prosím na paměti, že všechny překlady vyžadující využití CAT nástroje (SDL Trados apod.) účtuji za zdrojové slovo!

Kapacita – v průměru jsem schopen přeložit 2 500 slov denně. Maximálně pak 3 600 slov a minimálně 2 000 (u velmi náročných projektů). Při přípravě projektů doporučuji raději počítat s  hodnotou průměrnou či nižší, aby zůstal dostatek času na korekturu a kontrolu výsledného textu.

Minimální sazba odpovídá částce za 280 slov. Tuto sazbu účtuji především u jednorázových zakázek.

Více informací o mě, mých znalostech, dovednostech a oborech, které nejčastěji překládám naleznete v části Odbornost.

Podrobné infromace o překladatelských a lokalizačních službách

Korektury češtiny

Kromě překladů nabízím také korekturu textů v českém jazyce a to buď českých překladů z angličtiny včetně porovnání s originálem, nebo pouze korekturu českého textu samotného. Korekturou se rozumí proces ověření textu z pohledu chyb jako například překlepy, gramatické hrubky, nesprávná interpunkce, nekorektní základní formátování či pravopisné nedostatky. Překlady lze revidovat v porovnání s originálem nebo pouze jako samostatný cílový text.

Ceník korektur textů v českém jazyce naleznete níže.

Typ práceCena za slovoCena za normostránkuMěna
Korektura českého překladu (včetně porovnání s anglickým originálem)1,20 Kč400 KčCZK
Korektura českého textu (bez porovnání s anglickým originálem)1 kč300 KčCZK

Normostránka (NS) je definována jako 1 800 znaků včetně mezer (což v průměru odpovídá zhruba 280i slovům). Mějte prosím na paměti, že všechny práce vyžadující využití CAT nástroje (SDL Trados apod.) účtuji za zdrojové slovo!

Kapacita – denní kapacitu pro korekturu nelze určit naprosto přesně především proto, že je do značné míry závislá na kvalitě samotného korigovaného textu. Každopádně lze obecně počítat s hodnotou 8 000 až 10 000 slov denně.

Podrobné informace o korekturách českého jazyka

Copywriting neboli psaní na zakázku

Copywriting je moderní termín pro psaní textů na zakázku (zejména reklamního rázu). Já pod tímto termínem schovávám také psaní technických dokumentací (tedy práci dokumentátora) a vytváření textů a popisků do uživatelského rozhraní softwarových aplikací.

Ceník prosím považujte pouze za orientační, jelikož takřka každá zakázka je unikátní a liší se potřebným přístupem a časovou náročností a cena se dle toho může značně lišit.

Typ práceCena za normostránkuMěna
Copywriting - český jazyk1200 KčCZK
Copywriting - anglický jazyk2000 KčCZK

Normostránka (NS) je definována jako 1 800 znaků včetně mezer (což v průměru odpovídá zhruba 280i slovům).

Kapacita – denní kapacitu pro copywriting není snadné určit naprosto přesně především proto, že je do značné míry závislá na typu požadovaného textu a náročnosti související analýzy. Každopádně lze obecně počítat s hodnotou 7 až 10 normostránek denně.

Minimální sazba odpovídá částce za 1 normostránku. Tuto sazbu účtuji především u jednorázových zakázek.

Podrobné informace o službých copywritera

DTP a grafické úpravy

DTP úpravy nabízím především jako doplněk k mým překladatelským a lokalizačním službám. Tyto úpravy zahrnují obvykle sazbu podle originálního dokumentu a přípravu na tisk, což obvykle zahrnuje správné polohování jednotlivých prvků, zalomení řádků a kontrolu správného zobrazování diakritických znamének.

Níže naleznete hodinovou sazbu pro DTP a grafické práce.

Typ práceCena za hodinuMěna
Desktop Publishing (DTP) a grafické úpravy1200 KčCZK

Podrobné informace o DTP službách

Faktory ovlivňující cenu zakázky

Finální cena dané zakázky se obvykle odvíjí od níže uvedených aspektů:

  • Rozsah zakázky (počet slov či stránek).
  • Doba dodání (v některých případech mohu požadovat příplatek za práci přes víkend či přes noc, samozřejmě po dohodě předem).
  • Formát zdrojového textu (např. nutnost přepisovat text z naskenovaného zdroje či úprava zdrojového textu – vždy bude konzultováno předem).

Platební podmínky

Platbu za mé služby lze provést běžným bankovním převodem na účet vedený u FIO banky, skrze Paypal nebo Moneybookers (Skrill) a to bez příplatků.