Copywriting

Posted

Copywriting

Copywriting neboli psaní na zakázku mě provází již od raného mládí. Díky rozsáhlým zkušenostem na poli blogů, online marketingu, webových textů i běžných médií jsem schopen pro vás vytvořit text prakticky z jakéhokoliv oboru, přestože mou hlavní doménou jsou odborné i laické dokumentace a texty týkající se IT.

Mé portfolio copywritera (reklamního textaře, chcete-li) a dokumentátora zahrnuje texty pro rozličné webové stránky, elektronické obchody, marketingové texty z rozmanitých oborů, vytváření sloganů a psaní uživatelských příruček v českém i anglickém jazyce.

Produktové uživatelské příručky

Dokáži napsat uživatelskou příručku pro hmotné i nehmotné produkty. Nehmotnými budiž rozuměn především software. Kromě softwarových příruček a manuálů v angličtině a češtině tvořím například uživatelské příručky (zejména v češtině) k různým hračkám, gadgetům, zábavné elektronice, erotickým pomůckám a dalšímu zboží. Jsem schopen příručky cílit takřka na libovolný typ čtenáře – profesionály, laiky i absolutní začátečníky.

Uživatelské nápovědy k aplikacím

Vytvoření čtivé nápovědy k softwarové aplikaci může být docela oříšek, zejména v případech, kdy se váš tým sestává převážně z vývojářů a technicky nadaných lidí bez vytříbených jazykových schopností. Poskytuji kompletní analýzu a vytvoření nápovědy pro vaši aplikaci a to buď kompletně od nuly, nebo pouze jako revizi stávajících textů, které upravím do podoby vhodné pro vaše cílové uživatele.

Texty uživatelského rozhraní software (aplikační řetězce)

Vytvoření a revize aplikačních textů uživatelského rozhraní je jednou ze zásadních činností, která musí být provedena dříve, než začnete vytvářet uživatelské příručky či nápovědu, a to zejména z důvodu, že jsou tyto dvě oblasti úzce spjaty nejen obsahově, ale provázány také skrze odkazy.

Poskytuji analýzu současného stavu uživatelského rozhraní a navrhnu změny, revize či vytvořím všechny texty kompletně znovu.

Mít v produktu aplikační texty, které budou srozumitelné široké veřejnosti je určitě záležitost, do které je vhodné investovat, jelikož v opačném případě bude vaše aplikace vypadat neprofesionálně a odradí potenciální zákazníky.

Webové texty vhodné pro vyhledávače

Klíčem k novým návštěvníkům vašich webových stránek jsou takřka vždy kvalitní texty bohaté na správná klíčová slova. Takové texty tvořím buď úplně nové včetně návrhu kompletní struktury pro web, případně reviduji a upravuji texty stávající do podoby kompatibilní jak se čtenářem, tak internetovými vyhledávači. Přestože nelze zapomínat na to, že SEO (tedy optimalizace pro internetové vyhledávače) je zčásti závislé také na použitém publikačním systému a kvalitě zdrojového kódu, základem budou vždy kvalitní a pestré texty.

Popisky k produktům do e-shopů a katalogů

V posledních letech Česko zaznamenává velký boom e-shopů. Ruku v ruce s tím jde bohužel jeden tradiční nešvar a to jsou nekvalitní popisy produktů. Prodejce obvykle zvolí nějakého velkoobchodníka, ten mu nabídne XML zdroj se všemi informacemi včetně právě popisků. Tyto pak jednak nejsou unikátní, tudíž jsou z pohledu vyhledávačů ve značné nevýhodě oproti textům originálním, a zároveň jsou popisky často velmi krátké, neúhledné a ba co více – také nepřesné.

Zastávám názor, že čtivé a korektní texty k produktům jsou základem každého elektronického obchodu či katalogu. Nejen, že nekompletní či velmi krátký text dokáže zákazníka dokonce odradit, ale už jen časté překlepy v popiscích ubírají obchodníkovi z řad potenciálních klientů – jednoduše proto, že se taková slova či fráze do vyhledávačů obvykle nezadávají.

Příklady mých prací

Left Right

Webhosting Company – The Concept of Shared and Reseller Hosting

Webhosting Company – Hardware and Background

 

Webhosting Company – Terms and Conditions of the Service