Korektury českých textů

Posted

Korektury českých textů

Korektury českého jazyka spolu s překlady z angličtiny tvoří většinu mého pomyslného denního chleba. Všeobecně tvrdím, že každý překlad by měl vždy zrevidovat ještě další lingvista, jelikož autorská slepota je neúprosná a platí zde velmi jednoduchá logika, že dva páry očí dokážou zachytit daleko víc než pouze pár jeden.

Poskytuji korektury českého jazyka a to buď českých překladů z angličtiny, nebo samotných textů v češtině. Korekturou je v tomto případě myšlen proces, při kterém reviduji text a opravuji v něm chyby, jako jsou překlepy, gramatické hrubky, nesprávná interpunkce, nekorektní základní formátování či pravopisné nedostatky. Překlady lze revidovat v porovnání s originálem nebo pouze jako samostatný cílový text.

Informace o cenách české korektury.

Jazykové kombinace

Specializuji se na korektury textů v českém jazyce a to buď textů přeložených z angličtiny, nebo textů samostatných.

Žádný podnikatel ani společnost se v dnešní globalizované době nevyhnou potřebě srozumitelně komunikovat v cizím jazyce. Proto nabízím překladatelské a lokalizační služby pro anglický a český jazyk. Na překladatelském poli se pohybuji již od roku 2003 a to jako projektový manažer i překladatel. Díky získaným zkušenostem mohu nyní nabídnout vysoce kvalitní výsledky.

Hlavní obory

Nejvíce zkušeností mohu nabídnout s obory zmíněnými níže. Další informace o mě či mé předchozí praxi naleznete v části Životopis.

 • IT (Informační Technologie) – životní koníček a pracovní náplň.
 • Internet – kromě jiného pokročilá znalost web/server hostingových technologií, webových služeb a aplikací (publikační platformy, multimediální systémy, dokumentační nástroje, reklamní systémy, projektové nástroje a další).
 • E-commerce – Vše týkající se podnikání na Internetu, platební brány, e-shopy a související témata.
 • Počítače – Systémy, sítě, hardware, software a další.
 • Reklama, PR, Copywriting
 • Hry, počítačové/konzolové hry, herní průmysl.

Většina mých překladatelských či lokalizačních zakázek se týká následujících produktů:

 • Uživatelské příručky k software
 • Uživatelské příručky k produktům
 • Produktové katalogy
 • Webové stránky
 • Návody k obsluze
 • Technické parametry
 • Testovací protokoly
 • Tiskové zprávy
 • Prezentace
 • Marketingové materiály

CAT Nástroje

Valná většina mých lokalizačních zakázek vyžaduje použití CAT nástrojů (překlady podporované počítačem) a to především za účelem udržení maximální konzistence a určité vyšší efektivity. Běžně pracuji s programem SDL Trados či Idiom (WorldServer Desktop Workbench společnosti Idiom Technologies, Inc.), nicméně mám zkušenosti také s dalšími CAT nástroji jako například Transit nebo Wordfast.

Více informací o překladových (CAT) nástrojích a k čemu vlastně slouží.

Kapacita

Denní kapacitu pro korekturu nelze určit naprosto přesně především proto, že je do značné míry závislá na kvalitě samotného korigovaného textu. Každopádně lze obecně počítat s hodnotou 8 000 až 10 000 slov denně.

Typy souborů

Za účelem překladů či korektur jsem schopen akceptovat takřka všechny typy běžných souborů, včetně naskenovaného textu. Je samozřejmě dobré vědět, že ne všechny typy souborů lze překládat/zpracovávat skrze CAT nástroje, o čemž vás budu vždy předem informovat, pokud to bude pro daný projekt relevantní. Níže naleznete příklady souborů, které běžně překládám či koriguji:

 • XML – Extensible Markup Language (.xml)
 • Webové stránky (.xml, .html, .htm a další)
 • Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf, .dot, .dotx)
 • Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm)
 • Open Office (.odt, .ods, .odp)
 • Binární soubory a knihovny DLL prostředků ve Windows (.exe, .dll, .ocx)
 • Adobe FrameMaker (.mif, .stf)
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Acrobat (.pdf)
 • Adobe InDesign (.inx, .isc, .indd, .indt)
 • QuarkXPress
 • CorelDRAW

Bezpečnost dat a informací

Informace mých klientů včetně všech svěřených dat jsou u mě vždy v bezpečí. Pokud není řečeno jinak, nepředávám tato data třetím osobám. Výjimkou může být předem schválená korektura dalším dodavatelem či jiné související práce.